ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง "รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมศึกษาโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อดำเนินงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco School) 21 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 13 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อและห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรปกติ 01 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อและห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตร English Program 01 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อและห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 01 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อและห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรปกติ 01 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อและห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตร English Program 01 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ 23 ธ.ค. 65
ภาพกิจกรรม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 16 มี.ค. 66
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการงานจ้างบริการซักรีดเสื้อผ้านักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2566 14 มี.ค. 66
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าถ่ายเอกสารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 14 มี.ค. 66
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 14 มี.ค. 66
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการรับจ้างทำอาหารนักเรียนหอพักประจำ ปีการศึกษา 2566 14 มี.ค. 66
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 14 มี.ค. 66
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ไปรับพระราชทาน ประกาศนียบัตร ณ พระบรมมหาราขวัง วันที่ ๑๓-๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธีคัดเลือก 30 ส.ค. 65
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor EEC) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 65
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
สมาชิก สอบถาม หรือ เขียนข้อความติชมโรงเรียนได้เลยค่ะ (937/1) 14 ก.ย. 63
กำไรให้คุณได้มากมาย (99/0) 05 ม.ค. 66
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
ITA Online
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิ้งค์สถาบันอุดมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ