หน้าหลัก

การเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

ฟิวส์

ประเภทของ ฟิวส์

สะพานไฟ

สวิตซ์

เต้ารับและเต้าเสียบ

วงจรไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง

......... หลอดไฟ

......... สตาร์เตอร์-แบลลัตต์

......... วงจรหลอดไฟฟ้า

......... ความหมายและตัวเลขที่ปรากฎบนเครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อน

......... หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน .......

....... เตารีดไฟฟ้า

......... หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

......... หม้อต้มน้ำร้อน

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล.........

........ พัดลมไฟฟ้า

......... เครื่องปั้นไฟฟ้า

......... เครื่องดูดฝุ่น

. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียง

......... เครื่องรับวิทยุ-เครื่องบันทึกเสียง

 

 

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

 .......ปัจจุบันหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเป็นเครื่องใช้ที่สำคัญและจำเป็นในชีวิตประจำวันเนื่องจากหม้อหุงข้าวไฟฟ้ามีระบบการทำงานอย่างอัตโนมัติ
จึงอำนวยสะดวกและประหยัดเวลาในการหุงต้มเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีบริษัทหม้อหุงข้าวเป็นจำนวนมากก็ตาม
แต่หม้อหุงข้าวไฟฟ้ามีหลักการทำงานเหมือนกัน

........

ส่วนประกอบของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า

........ หม้อหุงข้าวไฟฟ้ามีส่วนประกอบที่สำคัญ ได้แก่ แผ่นแผ่กระจายความร้อนหรือแผ่นความร้อน เทอร์โมสตัท ที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิ สวิตซ
์ หลอดไฟบอกสภาวะการทำงาน หม้อหุงข้าวชั้นใน และ หม้อหุงข้าวชั้นนอก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

........ 1.แผ่นความร้อน เป็นแผ่นโลหะผสมให้ความร้อนแก่หม้อหุงข้าวชั้นใน อยู่ส่วนล่างของหม้อ มีขดลวดความร้อนแฝงอยู่ในโลหะผสมนี้
ขดลวดความร้อนก็คือ ขดลวดนิโครม เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านความร้อนจากลวดนิโครมส่งไปยังแผ่นความร้อน บริเวณส่วนกลางของ
แผ่นความร้อนจะมีลักษณะเป็นช่องวงกลม ซึ่งเป็นช่องว่างของเทอร์โมสตัท

........ 2.หลอดไฟบอกสภาวะการทำงาน โดยปกติมี 2 หลอดได้แก่ หลอดไฟที่ใช้กับวงจรการหุงข้าว และหลอดไฟที่ใช้กับวงจรอุ่นข้าว

........ 3.หม้อข้าวชั้นใน ส่วนนี้มีความสำคัญมากทำด้วยอลูมิเนียมหรือโลหะผสม และต้องไม่บุบเบี้ยวง่าย มิฉะนั้นแล้วจะทำให้บริเวณก้นหม้อ
สัมผัสกับความร้อนได้ไม่ดี

........ 4.หม้อข้าวชั้นนอก ส่วนนี้ทำด้วยโลหะที่พ่นสีให้มีลวดลายที่สวยงาม และมีหูจับสองด้าน บริเวณด้านล่างติดกับแผ่นความร้อน
มีสวิตซ์ติดอยู่และมีเต้าเสียบที่ใช้กับเต้ารับวงจรไฟฟ้าในบ้าน

........ 5.เทอร์โมสตัท เป็นอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิความร้อนอัตโนมัติ การทำงานของเทอร์โมสตัทหม้อหุงข้าวไฟฟ้าต่างจากอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ
เพราะไม่สามารถใช้แผ่นโลหะคู่ได้

หลักการทำงานของเทอร์โมสตัท

  หลักการทำงานของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า

.......เมื่อผู้ใช้ใส่ข้าวและน้ำในหม้อชั้นในตามสัดส่วนที่กำหนดและวางหม้อชั้นในลงในที่แล้วก้นหม้อจะกดเทอร์โมสตัทที่อยู่ตรงกลางของแผ่น
ความร้อน พร้อมที่จะทำงานเมื่อเรากดสวิตซ์ ON แล้ว คันกระเดื่องจะดันให้แท่งแม่เหล็กเลื่อนขึ้นไปดูดกับแท่งแม่เหล็กอันบนที่อยู่ใน
ทรงกระบอก ทำให้คันโยกปล่อยให้หน้าสัมผัสเตะกัน กระแสไฟฟ้าไหลผ่านจุดสัมผัสผ่านลวดความร้อน ทำให้แผ่นความร้อนมีอุณหภูมิสูงขึ้น เมื่อข้าวเดือดจะเกิดความร้อนสะสมอยู่ภายในหม้อมากและเนื่องจากเราใส่น้ำและข้าวสัดส่วนที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดไว้ เมื่อน้ำเดือดกลายเป็น
ไอ ข้าวก็จะสุกพอดี เมื่อน้ำภายในหม้อหมดอุณหภูมิของหม้อชั้นในสูงเกิน 100 องศาเซลเซียสโดยสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะไม่มีน้ำคอยรักษา
อุณหภูมิแล้ว ความร้อนภายในหม้อจะทำให้แท่งแม่เหล็กกลายสภาพเป็นแม่เหล็กขดสปริงก็ดันให้แท่งแม่เหล็กอันล่างเลือนลงคันกระเดื่อง
ก็จะดันให้หน้าสัมผัสแยกออกจากกัน ทำให้วงจรเปิดของกระแสไฟฟ้าจึงไหลเข้าสู่ลวดความร้อนไม่ได้ ถึงแม้จะไม่มีไฟฟ้าผ่านภายใน
หม้อหุงข้าวยังมีความร้อนอยู่ จึงทำให้ข้าวสุกและระอุได้พอดีในหม้อหุงข้าวบางแบบ จะมีสวิตซ์อุ่นข้าวโดยมีเทอโมสตัทตัดวงจรไฟฟ้าแล้ว
เปลี่ยนมาเป็นสวิตซ์อุ่นข้าวแทน

.......นอกจากเครื่องไฟฟ้าที่กล่าวมา ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน เช่น เตาปิ้งขนมปัง
กาต้มน้ำร้อน กาชงกาแฟ เป็นต้น

 

ผู้จัดทำ : นายศุภพงศ์ คล้ายคลึง ครูคศ.2 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย