หน้าหลัก

การเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

ฟิวส์

ประเภทของ ฟิวส์

สะพานไฟ

สวิตซ์

เต้ารับและเต้าเสียบ

วงจรไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง

......... หลอดไฟ

......... สตาร์เตอร์-แบลลัตต์

......... วงจรหลอดไฟฟ้า

......... ความหมายและตัวเลขที่ปรากฎบนเครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อน

......... หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน .......

....... เตารีดไฟฟ้า

......... หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

......... หม้อต้มน้ำร้อน

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล.........

........ พัดลมไฟฟ้า

......... เครื่องปั้นไฟฟ้า

......... เครื่องดูดฝุ่น

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียง

......... เครื่องรับวิทยุ-เครื่องบันทึกเสียง

 

 

ฟิวส์

.......กระแสไฟฟ้าที่ใช้ภายนอกในบ้านอาคารบ้านเรือน เมื่อผ่านวัดมาตรวัดกระแสไฟฟ้าแล้วต้องผ่านฟิวส์ ซึ่งต่ออนุกรมไว้อนุกรมกับวงจรไฟฟ้าในอาคารบ้านเรือนก่อนที่จะแบ่งกระแสไฟฟ้าต่าง กัน

.......ฟิวส์ (Fuse) เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับการใช้กระแสไฟฟ้าไหลลัดวงจรหรือกระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่วงจรมากเกินไป ฟิวส์จะขาดและตัดวงจรไฟฟ้าทันที

.......ฟิวส์ทำด้วยโลหะซึ่งมีส่วนประกอบของตะกั่วร้อยละ 25 ดีบุก 25 และบิสมัท 50 ฟิวส์มีจุดหลอมเหลวต่ำ เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านฟิวส์ พลังงานไฟฟ้าจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนให้กับฟิวส์เล็กน้อย แต่เมื่อใดก็ตามที่มีการใช้กระแสไฟฟ้ามากเกินกำหนดหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ปริมาณกระแสไฟฟ้าจะไกลผ่านฟิวส์มากเช่นกัน พลังงานไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนมากขึ้นด้วยเช่นกันจึงให้ฟิวส์หลวมละลายและขาดนี่สุด วงจรไฟฟ้าในบ้านก็จะถูกตัด กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไม่ได้อีก

 

การเลือกขนาดของฟิวส์

.......การเลือกขนาดของฟิวส์ที่จะใช้กับแผงควบคุมไฟฟ้าทุกประเภทในบ้านนั้น จำเป็นต้องสำรวจดูว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในบ้านมีอะไรบ้านมีอะไรบ้างจำนวนเท่าไร เพื่อจะได้คำนวณหาปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไกลผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นเมื่อใช้พร้อมกันทุกประเภทก็คือ

.......1.สำรวจค่ากำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทจากแผ่นชื่อที่ติดอยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น

.......2.นำค่ากำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดมารวมกันแล้วหารด้วย 220 โวลต์ ( ความต่างศักย์ไฟฟ้า หรือแรงดันไฟฟ้าภายในบ้าน) ก็จะได้ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเครื่องใช้ไฟทุกอย่าง

 

ตัวอย่าง

.......บ้านหลังหนึ่งใช้ไฟฟ้า ดังนี้ ตู้เย็น 750 วัตต์ พัดลม 2 เครื่อง เครื่องละ 50 วัตต์ หลอดไฟ 7 ดวง ดวงละ 50 วัตต์ เตารีดไฟฟ้า 1000 วัตต์ จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านปริมาณเท่าไหร่ ถ้าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกันหมดและจะต้องใช้ฟิวส์ขนาดกี่แอมแปร์

วิธีทำ

คำนวณกำลังไฟฟ้าทั้งมดแล้วเอา 220 หาร จะเป็นปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้ คือ

ปริมาณกระแสไฟฟ้า = กำลังไฟฟ้า

แรงดันหรือความต่างศักย์ไฟฟ้า

ตู้เย็น ....................................................................= 750 วัตต์

พัดลม 2เครื่อง เครื่อง 50 วัตต์ = 50 x 2 ........= 100 วัตต์

หลอดไฟ 7 ดวง ดวง 50วัตต์ = 50 x 7 ............=350 วัตต์

เตารีด ...................................................................= 1 ,000 วัตต์

รวมกำลังไฟฟ้า................................................... = 750+100+350+1 ,000+2 ,000 วัตต์

ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน 2 ,000 /220...= 10 แอมแปร์

ดังนั้นบ้านหลังนี้ควรใช้ฟิวส์ขนาด 10 แอมแปร์

 .......ปัจจุบันฟิวส์ที่ใช้แผงควบคุมวงจรไฟฟ้าในบ้านมีขนาด เช่น 10,15และ30 แอมแปร์ ตามลำดับ ฟิวส์ขนาด 10แอมแปร์ จะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้สูงสุดไม่เกิน 10แอมแปร์ ฟิวส์ขนาด 15 แอมแปร์ จะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้สูงสุดไม่เกิน 10 แอมแปร์ ฟิวส์ขนาด 15 แอมแปร์ จะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลได้สูงสุดไม่เกิน แอมแปร์ และฟิวส์ขนาด 30 แอมแปร์ จะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลได้สูงสุดไม่เกิน 30 แอมแปร์ ถ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากกว่าที่กำหนดไว้ฟิวส์จะร้อนจนหลอมละลายและจะขาดในที่สุด ดังนั้นการเลือกใช้ฟิวส์จึงจำเป็นต้องเลือกฟิวส์ที่มีขนาดเหมาะกับประมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน กล่าวคือ การเลือกใช้ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าได้มากกว่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้ในบ้านเพียงเล็กน้อย

ผู้จัดทำ : นายศุภพงศ์ คล้ายคลึง ครูคศ.2 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย