หน้าหลัก

การเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

ฟิวส์

ประเภทของ ฟิวส์

สะพานไฟ

สวิตซ์

เต้ารับและเต้าเสียบ

วงจรไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง

......... หลอดไฟ

......... สตาร์เตอร์-แบลลัตต์

......... วงจรหลอดไฟฟ้า

......... ความหมายและตัวเลขที่ปรากฎบนเครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อน

......... หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน .......

....... เตารีดไฟฟ้า

......... หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

......... หม้อต้มน้ำร้อน

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล.........

........ พัดลมไฟฟ้า

......... เครื่องปั้นไฟฟ้า

......... เครื่องดูดฝุ่น

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียง

......... เครื่องรับวิทยุ-เครื่องบันทึกเสียง

 

 

การเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

........ขณะที่กระแสไฟฟ้าไหลไปตามลวดตัวนำในสายไฟที่มีความต้านทานไฟฟ้ามากอาจทำให้มีความร้อนเกิดขึ้นภายในสายไฟ ความร้อนจะมีผลทำให้ฉนวนหุ้มลวดตัวนำเกิดการอ่อนตัวหลอมเหลวหรือเสอมคุณภาพได้ ซึ่ง อาจจะทำให้ลวดตัวนำในสายไฟสัมผัสกันและเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้

 วงจรลัด ( Shot circuit )

........เกิดจากวงจรไฟฟ้ามีความผิดปกติ เนื่องจากลวดตัวนำไฟฟ้าสัมผัสกันจากฉนวนหุ้มสายไฟชำรุด ทำให้กระแสไฟฟ้าไม่ไหลไปตามลวดตัวนำในสายๆไฟตามปกติ แต่กระแสไฟฟ้าเกือบทั้งหมดจะไหลผ่านบริเวณจุดที่ลวดตัวนำสัมผัสกันหรือจุดที่เกิดวงจรลัดทำให้ที่บริเวณดังกล่าวมีพลังงานไฟฟ้า
เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้

สาเหตุที่ทำให้กระแสไฟฟ้าเกิดการลัดวงจรภายในบ้าน มีหลายสาเหตุด้วยกัน

1. สายไฟที่ใช้ในบ้านหมดอายุการใช้งาน ทำให้ฉนวนหุ้มเปลือยขาดจนลวดตัวนำภายในเส้น สายไฟเกิดการสัมผัสกัน

2 .มีตัวนำไฟฟ้าวางพาดบนสายไฟที่ไม่มีฉนวนหุ้ม หรือเป็นสายเปลือยทั้งสองสายทำให้กระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานความร้อน

3. ส่วนประอบภายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุด ขณะเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดขัดข้อง หรือชำรุด กระแสไฟฟ้าเกิดความผิดปกติ

4. การต่อสายไฟเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ถูกต้อง เมื่อสายไฟรวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆผิดขนาด ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า

........สายไฟส่วนใหญ่ที่ไม่ฉนวนหุ้มนั้น ถ้าไม่สัมผัสหรือไม่มีตัวนำไปเชื่อมต่อระหว่างทั้งสองสายจะไม่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร แต่ถ้าตัวเราไปสัมผัสที่ลวดตัวนำในสายไฟนั้นจะเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วซึ่งเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าสู่ร่างกายลงสู่พื้นดินก็อาจทำให้ถึงเสียชีวิตได้ โดยปริมาณกระแสไฟฟ้าที่มีผลต่อร่างกาย

ตารางแสดงปริมาณกระแสไฟฟ้าที่มีต่อร่างกาย

จำนวนกระแสไฟฟ้า ( มิลลิแอมแปร์)

อาการหรืออันตรายที่เกิดขึ้นแก่ร่างกาย

น้อยกว่า 0.5

0.5 – 2

2 – 10

5 – 25

มากกว่า 25

50 – 100

มากกว่า 100

ยังไม่รู้สึก

รู้สึกกระตุกเล็กน้อย

กล้ามเนื้อหด กระตุกปานกลางถึงรุนแรง

เจ็บปวด กล้ามเนื้อเกร็งไม่สามารถปล่อยให้หลุดออกมาได้

กล้ามเนื้อเกร็ง กระตุกรุนแรง

หัวใจเต้นผิดปกติ ( เต้นอ่อนหอเต้นระรัว) เสียชีวิต

หยุดหายใจ ผิวหนังไหม้

 ตารางแสดงปริมาณกระแสไฟฟ้าซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ถ้าได้รับเกินระยะเวลาที่กำหนด 

จำนวนกระแสไฟฟ้า ( มิลลิแอมแปร์)

ระยะเวลา ( วินาที)

15

20

30

100

500

1,000

120

60

30

3

11/100

1/100

........การที่นกเกาะสายไฟแรงสูงที่ไม่มีฉนวนหุ้ม โดยไม่ได้รับอันตราย เนื่องจากเท้านกมีลักษณะเป็นเซลล์ที่แห้ง จึงมีความต้านทานสูง นอกจากนกยังเกาะเพียงเส้นเดียวไม่สามารถเกาะสายไฟทั้งสองเส้นพร้อมกันได้ และตัวนกไม่ได้ติดต่อกับพื้นดินทำให้ไฟรั่วขึ้น นกจึงไม่ถูกดูดตาย

........เราสามารถตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้ารั่วได้จากการใช้ไขควงเตะส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้า และใช้นิ้วที่ด้ามจับไขควงนิ้วใดนิ้วหนึ่ง ถ้ามีไฟรั่วหลอดไฟที่ด้านไขควงจะมีแสงสว่าง โดยปกติสภาพร่างกายแต่ละส่วนของเราจะมีความต้ายทานกระแสไฟฟ้ามากน้อยไม่เท่ากัน

ตารางแสดงความต้านทานของกระแสไฟฟ้าของส่วนต่างๆ ของร่างกาย

ส่วนของร่างกาย

ความต้านทาน

ผิวหนังแห้ง

ผิวหนังเปียกชื้น

ภายในร่างกาย-มือถึงเท้า

หูถึงหู

100,000/600,000

800-1,000

400-600

100

 

ผู้จัดทำ : นายศุภพงศ์ คล้ายคลึง ครูคศ.2 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย