หน้าหลัก

พลังงานสุริยะ

พลังงานลม

พลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิล

พลังงานความร้อนใต้พิภพ

 

 

 

 

 

 

 

 

  พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล

......         เชื้อเพลิงฟอสซิล คือ เชื้อเพลิงที่เกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่ตายทับถมกันนับล้านปีใต้ท้องทะเลหรือพื้นดินลึก
......         เชื้อเพลิงฟอสซิล ได้แก่ ถ่านหิน น้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ พลังงานเคมีจะถูกสะสมในโครงสร้างอะตอมของเชื้อเพลิงเหล่าน
       เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี เช่น การเผาไหม้ก็จะทำให้เกิดพลังงานความร้อนออกมา

( ที่มา www.sema.go.th )

......         ถ่านหิน ถูกใช้ในการทำให้บ้านเรือนอบอุ่นหรือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้พลังงานความร้อนต้มน้ำจนเกิดไอน้ำ
       ซึ่งสามารถขับดันกังหันแล้วทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงาน เป็นการเปลี่ยนรูปจากพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า

( ที่มา www.energy.go.th )

 

......         น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำมันดิบมีมากมายหลายอย่าง เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ( น้ำมันโซล่า ) น้ำมันก๊าด เป็นต้น
       น้ำมันเหล่านี้ใช้สำหรับรถยนต์ เรือยนต์และเครื่องจักรบางชนิด น้ำมันก๊าดบริสุทธิ์ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น และจรวด
       ส่วนน้ำมันก๊าดทั่วๆไปใช้เพื่อให้

......         ความร้อนและแสงสว่าง จุดตะเกียงตามบ้าน น้ำมันถูกนำมาใช้แทนถ่านหินอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถเก็บรักษาและขนส่งได้สะดวก
       ใช้ง่ายและสะอาดกว่าถ่านหิน

( ที่มา www.vcharkarn.com )

 

ผู้จัดทำ : นายศุภพงศ์ คล้ายคลึง ครูคศ.2 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย