หน้าหลัก

ความต้านทานไฟฟ้า

กฎโอห์ม

ตัวต้านทาน

ชนิดของตัวต้านทาน

การอ่านค่าตัวต้านทาน

วิธีการอ่านตัวแถบสีของตัวต้านทาน

การต่อตัวต้านทาน

อุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้า

อุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้า(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า ( 2 )

...... สายไฟ

สายไฟฟ้าที่ใช้งานตามอาคาร (Building Wire)

( ที่มา www.oknation.net/blog/25-27/2008/06 )

...... .. เป็นสายไฟฟ้าที่มีชนิดของฉนวนเป็น PVC ทนอุณหภูมิได้ 70 oC และตัวนำเป็นทองแดงแรงดันไฟฟ้า 300V 600V และ 750V ตามมาตรฐานของ ส.ม.อ.(TIS) เช่น สายไฟฟ้าชนิด THW, VAF, VAF-GRD

สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันต่ำ ( Low Voltage Power Cable)
....... . สายไฟฟ้าที่มีชนิดของฉนวนเป็น PVC ทนอุณหภูมิได้ 70 oC และตัวนำเป็นทองแดงเช่น สายไฟฟ้าชนิด NYY, NYY-N, NYY-GRD สายไฟฟ้าที่มีชนิดของฉนวนเป็น PE ทนอุณหภูมิได้ 90 oC และตัวนำเป็นทองแดงเช่น สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า 0.6/1 KC-CV/XLPE

( ที่มา www.oknation.net/blog/25-27/2008/06 )

สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันขนาดกลาง ( Medium Voltage Power Cable)
........ สายไฟฟ้าที่มีชนิดของฉนวนเป็น PE ทนอุณหภูมิ ได้ 90 oC และตัวนำเป็นทองแดงเช่น สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 1.8/3(3.6) KV-CV/XLPE,  3.6/6(7.2) KV-CV/XLPE, 6/10(12) KV-CV/XLPE เป็นต้น

( ที่มา www.oknation.net/blog/25-27/2008/06 )


สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันสูง ( High Voltage Power Cable)
.... .... สายไฟฟ้าที่มีชนิดของฉนวนเป็น PE ทนอุณหภูมิได้ 90 oC และตัวนำเป็นทองแดงเช่น สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 12/20(24) KV-CV/XLPE, 18/30(36) KV-CV (copper wire screened) /XLPE และ 115 KV-CE (copper wire screened)/XLPE เป็นต้น


( ที่มา www.oknation.net/blog/25-27/2008/06 )

สายไฟฟ้าควบคุม (Control Cable)
.... .... สายไฟฟ้าแรงดันต่ำตามมาตรฐาน ที่ใช้งานในด้านควบคุมของระบบขนาดแรงดัน 600 V-CVV หรือ 0.6/1 KV-CVV ซึ่งทนอุณหภูมิได้ 70 oC และตัวนำเป็นทองแดงคือสายไฟฟ้าชนิด CVV-F
.... .... นอกจากนี้ยังมีสายไฟฟ้าควบคุมชนิดที่มีแผ่นทองแดงหุ้มกันสัญญาณรบกวนอีกที่มีขนาดแรงดัน 600 V-CVV-S หรือ 0.6/1 KV-CVV-S ซึ่งทนอุณหภูมิได้ 70 oC และตัวนำเป็นทองแดงคือสายไฟฟ้าชนิด CVV-S

สายไฟฟ้าชนิดอ่อน (Flexible Wire)
.... .... เป็นสายแรงดันต่ำขนาดแรงดัน 750 V ชนิดของฉนวนเป็น PVC ทนอุณหภูมิได้ 70 oC และตัวนำเป็นทองแดงเส้นอ่อนเหมาะสำหรับงานที่ต้องขับเคลื่อนไปมาเช่น สายไฟฟ้าชนิด VCT, VCT-GRD

( ที่มา www.oknation.net/blog/25-27/2008/06 )

สายไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า (Home Appiance Wire)
.... .... สายไฟฟ้าชนิดแรงดันต่ำ โดยมีอุณหภูมิที่ฉนวนทนได้  60 oC, 70 oC, 90 oC, 105 oC เป็นสายไฟฟ้าที่ใช้กับตู้เย็น, ทีวี, เตารีด, แอร์ เป็นต้น เช่นสายไฟฟ้าชนิดชนิด VFF, VTF, VSF

( ที่มา www.oknation.net/blog/25-27/2008/06 )

สายโทรศัพท์ (Telecomnunicatiion Wire)
.... .... สายโทรศัพท์ภายในอาคารเช่น สายชนิด TIEV, TPEV สายโทรศัพท์ภายนอกอาคารเช่น สายชนิด AP, AP-FIG-8, AP-FSF

( ที่มา www.oknation.net/blog/25-27/2008/06 )

สายไฟฟ้าชนิดพิเศษ (Special Specification Cable)
.... .... สายไฟฟ้าที่มีเกราะป้องกันการกระแทรกอย่างหนัก เช่น สายไฟฟ้าชนิด SWA(Steel wires armor), AWA(Aluminum wires armor), CWA(Copper wires armor) สายไฟฟ้าชนิดที่มีตะกั่วคั้นอีกชั้น เพื่อป้องกันการซึมของน้ำ และน้ำมันสายไฟฟ้าชนิดหน่วงไฟ, ทนไฟ, มีควันน้อย, ไม่มีพิษ (Flame retardant, Fire retardant, Low smoke free halogen) สายไฟฟ้าชนิดตัวนำเป็นอลูมิเนียมมีทั้งชนิดสายเปลือยและสายที่มีฉนวนหุ้มเช่น AAC, ACSR, THE-A, SAC เป็นต้น .... .... .... ....

.... .... ความต้านทานของตัวนำไฟฟ้าใดๆ จะมีค่ามากหรือน้อยเพียงใด นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับความยาวและพื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนำแล้ว ยังขึ้นอยู่ปัจจัยต่อไปนี้ด้วย

.... .... 1.ชนิดของเนื้อวัตถุที่ใช้ลวดตัวนำ ลวดตัวนำไฟฟ้าที่ประกอบด้วยเนื้อวัตถุที่เป็นสารต่างชนิดกัน เมื่อนำมาทำให้มีรูปร่างและขนาดแยกกันแล้วจะพบว่าแต่ละชิ้นมีความต้านทานที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ลวดแพลทินัมที่มีขนาดและรูปร่างเหมือนลวดทองแดงทุกประการ จะพบว่า ลวดแพลทินัมมีความต้านทานทุกประมาณ 6 เท่าของลวดทองแดง เป็นต้น

.... .... 2.อุณหภูมิของวัตถุ สำหรับตัวนำไฟฟ้าอันหนึ่ง เมื่ออุณหภูมิของตัวนำนั้นๆ เปลี่ยนแปลงไปจะเป็นผลให้ความต้านทายนของตัวนำนั้นๆ เปลี่ยนแปลงไปด้วย นั้นคือ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ตัวนำไฟฟ้าพวกโลหะจะมีความต้านทานสูง และเมื่ออุณหภูมิต่ำลงตัวนำไฟฟ้าพวกโลหะจะมีความต้านทานลดลง แต่สำหรับตัวนำไฟฟ้าแต่สำหรับตัวนำไฟฟ้าที่เป็นแทงคาร์บอน สารละลายอิเล็คโทรไลต์และพวกฉนวนไฟฟ้า เมื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้นกลับมีค่าความต้านลดลงโดยเฉพาะสำหรับพวกฉนวนไฟฟ้านั้นมีอุณหภูมิสูงมากๆ ความต้านจะมีค่าลดลงอย่างมากและจะแปรสภาพเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ที่อุณหภูมิ

.... ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด ( Super conductor ) หมายถึง ตัวนำไฟฟ้าที่มีสภาพต้านทานเป็นศูนย์หรือมาการนำไฟฟ้าที่ดีที่สุดทั้งเพราะมีอุณหภูมิของตัวนำลดลง ความต้านทานจะลดลงด้วย และเมื่ออุณหภูมิลดลงถึงระดับหนึ่งประมาณ -250 C แล้วตัวนำไฟฟ้าจำพวกโลหะ โลหะผสม และสารประกอบหลายชนิด เช่น ปรอท ดีบุก อะลูมิเนียม ตะกั่ว และแทนทาลัม จะหมดความต้านทานไฟฟ้า

ผู้จัดทำ : นายศุภพงศ์ คล้ายคลึง ครูคศ.2 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย