ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 33) 25 พ.ค. 66
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 47) 15 พ.ค. 66
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการงานจ้างบริการซักรีดเสื้อผ้านักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 44) 15 พ.ค. 66
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 93) 28 เม.ย. 66
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการงานจ้างบริการซักรีดเสื้อผ้านักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 103) 18 เม.ย. 66
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 120) 18 เม.ย. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาร้านค้าโรงอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 132) 29 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาร้านค้าสวัสดิการในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 170) 29 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารับจ้างทำอาหารนักเรียนหอพักประจำ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 128) 29 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาร้านถ่ายเอกสาร ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 129) 29 มี.ค. 66
เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 153) 16 มี.ค. 66
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าถ่ายเอกสารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 159) 14 มี.ค. 66
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 162) 14 มี.ค. 66
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการรับจ้างทำอาหารนักเรียนหอพักประจำ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 146) 14 มี.ค. 66
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 153) 14 มี.ค. 66
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการงานจ้างบริการซักรีดเสื้อผ้านักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 145) 14 มี.ค. 66
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ไปรับพระราชทาน ประกาศนียบัตร ณ พระบรมมหาราขวัง วันที่ ๑๓-๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 582) 30 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 575) 30 ส.ค. 65
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor EEC) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 573) 30 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 560) 30 ส.ค. 65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสร้างหลังคากันสาดรอบบริเวณหอพักนักเรียนประจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 558) 30 ส.ค. 65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 549) 30 ส.ค. 65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 552) 30 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 574) 30 ส.ค. 65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนมกุฎเมืองราขวิทยาลัย โดยวิธี เฉพาะเจาะจง (อ่าน 560) 30 ส.ค. 65
เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 546) 30 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การเสนอราคารับจ้างทำอาหารนักเรียนหอพักประจำ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 536) 26 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ต่อสัญญาผู้ประกอบการในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 620) 24 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง การเสนอราคารับจ้างทำอาหารนักเรียนหอพักประจำ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 630) 24 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ (อ่าน 1207) 08 ก.พ. 65
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจ้างทำอาหารนักเรียนหอพักประจำ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 912) 05 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการรับจ้างทำอาหารนักเรียนหอพักประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1204) 16 เม.ย. 64
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 954) 09 เม.ย. 64
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 961) 09 เม.ย. 64
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 928) 09 เม.ย. 64
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจ้างทำอาหารนักเรียนหอพักประจำ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 939) 09 เม.ย. 64
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการงานจ้างบริการซักรีดเสื้อผ้านักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 904) 09 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้บจ้างทำอาหารนักเรียนหอพักประจำ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1264) 17 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการงานจ้างบริการซักรีดเสื้อผ้านักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 888) 17 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 852) 17 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 766) 17 มี.ค. 64
ประกาศประมูลร้านถ่ายเอกสารในโรงเรียน (อ่าน 665) 17 มี.ค. 64
ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 713) 17 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 6 เมตร โรงเรียน (อ่าน 820) 25 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม เข็ม ค.ส.ล.) โรงเรียน (อ่าน 828) 25 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานห้องเรียนพิเศษ จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 1070) 31 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์แ (อ่าน 1028) 24 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์แ (อ่าน 1032) 24 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 1050) 01 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดนิทรรศการความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 1015) 22 เม.ย. 63