ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ (อ่าน 235) 30 พ.ค. 66
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 265) 16 พ.ค. 66
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 384) 31 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (ครูต่างชาติ) (อ่าน 272) 31 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูแนะแนว (อ่าน 370) 31 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมศึกษาโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อดำเนินงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco School) (อ่าน 236) 21 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 226) 13 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อและห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรปกติ (อ่าน 297) 01 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อและห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตร English Program (อ่าน 249) 01 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อและห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (อ่าน 286) 01 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อและห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรปกติ (อ่าน 208) 01 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อและห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตร English Program (อ่าน 187) 01 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ (อ่าน 347) 23 ธ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้าง (ครู Co – teacher) วิชาเอกเคมี (อ่าน 611) 06 ธ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน (อ่าน 582) 20 ต.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 767) 20 ต.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 559) 22 ก.ย. 65
ประกาศการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 758) 18 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การเสนอราคารับจ้างทำอาหารนักเรียนหอพักประจำ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 817) 26 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ต่อสัญญาผู้ประกอบการในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 826) 24 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง การเสนอราคารับจ้างทำอาหารนักเรียนหอพักประจำ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 858) 24 มี.ค. 65