ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ (อ่าน 104) 23 ธ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้าง (ครู Co – teacher) วิชาเอกเคมี (อ่าน 334) 06 ธ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน (อ่าน 343) 20 ต.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 527) 20 ต.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 344) 22 ก.ย. 65
ประกาศการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 507) 18 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การเสนอราคารับจ้างทำอาหารนักเรียนหอพักประจำ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 597) 26 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ต่อสัญญาผู้ประกอบการในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 613) 24 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง การเสนอราคารับจ้างทำอาหารนักเรียนหอพักประจำ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 654) 24 มี.ค. 65
เกียรติบัตรกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเล่าครูออนไลน์ "ออนไลน์ ไม่อ่อนล้า" (อ่าน 870) 22 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 770) 16 ก.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน (อ่าน 832) 28 มิ.ย. 64
ประกาศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง (อ่าน 873) 23 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งคนสวน (อ่าน 743) 23 มิ.ย. 64
ประกาศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง (อ่าน 878) 11 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน (อ่าน 817) 11 พ.ค. 64
เลื่อนกำหนดการจัดค่ายปรับพื้นฐานนักเรียน EP (อ่าน 80) 19 เม.ย. 64
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 915) 01 เม.ย. 64
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 808) 01 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เร่ื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่ว (อ่าน 758) 05 มี.ค. 64
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (อ่าน 723) 05 มี.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบ (อ่าน 720) 02 มี.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน (อ่าน 706) 02 มี.ค. 64
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพอื่จัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (คร (อ่าน 754) 17 ก.พ. 64
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวาเอกภาษาอังกฤษ (C (อ่าน 723) 15 ก.พ. 64
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวาเอกฟิิสิกส์ (Co- (อ่าน 691) 15 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยลัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 746) 15 ก.พ. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์ (C (อ่าน 580) 08 ก.พ. 64
ายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 588) 08 ก.พ. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน (อ่าน 591) 08 ก.พ. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสต (อ่าน 561) 08 ก.พ. 64
ประกาศเรื่องการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 594) 31 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน (อ่าน 715) 26 ม.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาัลย เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง (อ่าน 675) 26 ม.ค. 64
ปฏิทินรับสมัครนักเรียน 2564 โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย (อ่าน 527) 12 ม.ค. 64
เรียนที่บ้านอย่างไร? ให้เหมือนมาเรียนที่โรงเรียน (อ่าน 50) 07 ม.ค. 64
ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การวัดผลและประเมินผล (อ่าน 659) 05 ม.ค. 64
เอกสารสำหรับชำระค่าบำรุงการศึกษากับธนาคารกรุงไทย สามารถดาวน์โหลดได้ที่นีค่ะ (อ่าน 46) 04 ม.ค. 64
คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา (อ่าน 695) 25 ธ.ค. 63
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูปกครองหอพักนักเรียนประจ (อ่าน 632) 25 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูปกครองหอพักนักเรียนประจำ (อ่าน 654) 23 ธ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง แนวทางปฎิบัติและมาตรการการป้องกันโควิด-19 (อ่าน 639) 20 ธ.ค. 63
รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูปกครองหอพักนักเรียนประจำ (อ่าน 627) 18 ธ.ค. 63
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน (อ่าน 553) 16 ธ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที (อ่าน 564) 14 ธ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป้าหมายความสำเร็จตมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษ (อ่าน 572) 25 พ.ย. 63
โรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เข้าศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 108) 17 พ.ย. 63
พิธีกล่าวอำลานักเรียนของคุณครูโปลิศ ดวงคำสวัสดิ์ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ ร.ร.สองพิทยาคม จ.แพร่ (อ่าน 104) 13 พ.ย. 63
โรงเรียนสร้างคอมวิทยา จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงาน ด้านวิชาการ (อ่าน 145) 13 พ.ย. 63
พิธีต้อนรับคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง (อ่าน 98) 06 พ.ย. 63