โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน

โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย โดย ดร.พิภพ นามสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อม ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกับ
เทศบาลตำบลบ้านนา ดำเนินกิจกรรม “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” มีการปลูกต้นไม้ร่วมกัน

 

 

 

Written by