วันแม่แห่งชาติ 2561

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จัดงานวันเม่แห่งชาติ ณ หอประชุม  มีการกล่าวคำถวายพระพร วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน  ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เชิญตัวแทนแม่รับเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และกิจกรรมลูกนำพวงมาลัยไหว้แม่ สามารถดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Makudmuangschool/

งานมหกรรมวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ ๒๑ OBEC Award 2561

การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ (OBEC AWARDS) และ การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practice) ระดับเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 18 สามารถดาวน์โหลดรูปได้ที่ https://www.facebook.com/Makudmuangschool

วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐  สามารถดาวน์โหลดรูปกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/Makudmuangschool 

อบรมสัมมนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม มยศ. ปี 2561

อบรมสัมมนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม มยศ. ปี 2561 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย นำโดย ดร.พิภพ นามสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ครู และนักเรียน เป็นวิทยากรบรรยาย ร่วมกับ ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเคดีไซด์ จ.นครสวรรค์        

อบรมสัมมนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม มยศ. ปี 2561

อบรมสัมมนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม มยศ. ปี 2561 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย นำโดย ดร.พิภพ นามสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ครู และนักเรียน เป็นวิทยากรบรรยาย ร่วมกับ ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ โรงแรมคามิโอแกรนด์ อ.เมือง จ.ระยอง    

โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน

โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย โดย ดร.พิภพ นามสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อม ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านนา ดำเนินกิจกรรม “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” มีการปลูกต้นไม้ร่วมกัน