โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย (Tour Guide) และ รายการ ภูมินอกตำรา ตอนมัคคุเทศก์น้อย สามารถรับชมผ่าน QR Code Click….

กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย (Tour Guide) รายการ ภูมินอกตำรา ตอนมัคคุเทศก์น้อย

วันครู ๖๒

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จัดงานวันครู ๖๒ ณ หอประชุม ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/Makudmuangschool

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ สามารถดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Makudmuangschool

งานกีฬาสีภายในนักเรียน ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จัดงานกีฬาสีภายในนักเรียน ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรมเพิ่มได้ที่ https://www.facebook.com/pg/Makudmuangschool

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยทำพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย นายธงชัย วนิชรัตน์

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ยินดีต้อนรับ นายธงชัย วนิชรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ด้วยความยินดียิ่ง

คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ศึกษาดูงานฯ

คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ศึกษาดูงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์