อบรมสัมมนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม มยศ. ปี 2561

อบรมสัมมนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม มยศ. ปี 2561

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย นำโดย ดร.พิภพ นามสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ครู และนักเรียน เป็นวิทยากรบรรยาย ร่วมกับ
ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเคดีไซด์ จ.นครสวรรค์

 

 

 

 

Written by