วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ 
สามารถดาวน์โหลดรูปกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/Makudmuangschool 

Written by