ผู้บริหาร

นายธงชัย วนิชรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

นางสาวอรชุมา  วงศ์ช่าง

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

 

นางมณีรัตน์ สุพร

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการ