ผู้บริหาร

นายพิภพ-นามสนิท

ดร.พิภพ นามสนิท

ผู้อำนวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

นายสถิตย์  เบญจมาศ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรชุมา  วงศ์ช่าง

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางมณีรัตน์ สุพร

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการ