ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย นายธงชัย วนิชรัตน์

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ยินดีต้อนรับ นายธงชัย วนิชรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ด้วยความยินดียิ่ง

Written by