วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ สามารถดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Makudmuangschool

งานกีฬาสีภายในนักเรียน ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จัดงานกีฬาสีภายในนักเรียน ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรมเพิ่มได้ที่ https://www.facebook.com/pg/Makudmuangschool

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยทำพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย นายธงชัย วนิชรัตน์

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ยินดีต้อนรับ นายธงชัย วนิชรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ด้วยความยินดียิ่ง

คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ศึกษาดูงานฯ

คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ศึกษาดูงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันแม่แห่งชาติ 2561

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จัดงานวันเม่แห่งชาติ ณ หอประชุม  มีการกล่าวคำถวายพระพร วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน  ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เชิญตัวแทนแม่รับเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และกิจกรรมลูกนำพวงมาลัยไหว้แม่ สามารถดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Makudmuangschool/

งานมหกรรมวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ ๒๑ OBEC Award 2561

การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ (OBEC AWARDS) และ การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practice) ระดับเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 18 สามารถดาวน์โหลดรูปได้ที่ https://www.facebook.com/Makudmuangschool