:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ขอให้สนุกกับบทเรียนนะคะ   ::

 

  : : วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 :                             ครูเยาวลักษณ์   ปรุงแต่งกิจ

 

 

 

 

ครื่องอ่านรหัสแท่ง (Barcode reader ) เป็นอุปกรณ์รับเข้าที่ใช้สำหรับอ่านรหัสแท่ง (bar code) ซึ่งเป็นแถบเส้นที่ประกอบด้วยเส้นขนาดแตกต่างกันใช้แทนรหัสข้อมูลต่างๆ การอ่านจะใช้แสงส่องแถบเส้นทำให้เกิดการสะท้อนเพื่อรับรหัสเข้ามาตีความหาย ปัจจุบันนิยมใช้ในห้างสรรพสินค้า สินค้าทุกชนิดจะติดรหัสแท่งไว้ ผู้ขายใช้เครื่องอ่านรหัสแท่งเพื่อจะได้ทราบว่าเป็นรหัสของสินค้าใด ราคาเท่าใดและสามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้อย่างอัตโนมัติ

 

อสัมผัส (Touch Screen) สามารถเป็นได้ทั้งหน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก จอภาพสามารถรับข้อมูลไปประมวลผลได้โดยการสัมผัสบนบริเวณจอภาพ บริเวณจอภาพของจอสัมผัสประกอบด้วยตาข่ายของลำแสงอินฟาเรด เมื่อมีวัตถุมาสัมผัสบนจอภาพ จะมีการส่งสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งสามารถระบุตำแหน่งบนจอภาพให้กับโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ได้ การใช้งานจอสัมผัสมีความสะดวก แต่อาจผิดพลาดจากการระบุตำแหน่งบนจอภาพ ถ้าตำแหน่งบนจอภาพมีขนาดเล็กเกินไป จอสัมผัสประยุกต์ใช้กับงานหลายอย่าง เช่น การจองตั๋วชมภาพยนตร์ การจองที่นั่งเพื่อรับประทานอาหาร

 

ล้องดิจิทัล(Digital  Camera) เป็นอุปกรณ์ที่ถ่ายภาพลงสื่อบันทึกข้อมูล ในรูปของข้อมูลภาพดิจิตอลโดยไม่ต้องใช้ฟิล์ม ผู้ใช้สามารถตรวจสอบภาพที่จะถ่ายได้จากจอภาพขนาดเล็กที่ด้านหลังของกล้อง และสามารถดูภาพที่ถ่ายแล้วได้ทันทีเช่นกัน

ข้อมูลที่เก็บเป็นข้อมูลแบบดิจิตอลโดยภาพแต่ละภาพประกอบด้วยจุด(pixel)เล็กๆจำนวนมาก ความละเอีบดของภาพขึ้นอยู่กับจำนวนจุดดังกล่าว กล้องดิจิตัลในปัจจุบันมีความละเอีบดของภาพอยู่ระหว่าง 1 ล้านไปจนถึงมากกว่า 20 ล้านจุด

เว็บแคม(Web cam) เป็นกล้องที่ใช้จับภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวแล้วแสดงผลผ่านอินเทอร์เน็ต ตัวกล้องจะไม่มีซีพียู โดยปกติจะต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์และใช้ซอฟท์แวร์พิเศษ

ปัจจุบันเว็บแคมแทบจะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดมากับคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุค การใช้งานนิยมใช้ในการสนทนาในลักษณะที่ต้องการเห็นภาพคู่สนทนา เช่น การประชุมทางไกล และการเรียนทางไกล

 แบบฝึกหัดทบทวนเรื่องหน่วยรับเข้า

 aniblack02_back.gif
 


จัดทำโดย   ครูเยาวลักษณ์   ปรุงแต่งกิจ
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย   อำเภอแกลง     จังหวัดระยอง
: :
Copyright (c) 2012   by  Makutmuang Ratchawitthayalai  School     All rights reserved : :