รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ    สืบสานงานพระราชดำริ  

 

                                 


 

          

ลำดับที่

รางวัล/ผลงาน

1

รางวัลโรงเรียนพระราชทานขนาดกลาง ปีการศึกษา 2542

2

โรงเรียนต้นแบบวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (SIS)

3

โรงเรียนผู้นำปฏิรูปการศึกษาของสำนักลขาธิการ สภาการศึกษา

4

โรงเรียนต้นแบบเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์แบบองค์รวม

5

โรงเรียนต้นแบบบูรณาการการเรียนรู้ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
(โครงการรุ่งอรุณ ระยะที่ 2)

6

โรงเรียนชั้นนำ (ที่ปรึกษาและแหล่งเรียนรู้งานสำหรับโรงเรียนในฝัน)

7

โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลยอดเยี่ยม กิจกรรมรักการอ่านสานสู่ฝัน

จัดทำโดย :   ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
190  หมู่ 1 ต.บ้านนา   อ.แกลง  จ.ระยอง 21110
โทรศัพท์  0-3867-1112    โทรสาร 0-3867-1112
สังกัด  เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
webmaster :
yao_bam@yahoo.com