แบบฝึกหัด

Number of Nouns

Fill in the blank.       

Singular

         Plural

Meaning

book

 

หนังสือ

 

stars

ดาว

house

 

บ้าน

 

bridges

สะพาน

face

 

ใบหน้า

 

places

สถานที่

bus

 

รถประจำทาง

bamboo

 

ไม้ไผ่

box

 

กล่อง

 

pianos

เปียโน

glass

 

แก้ว

 

knives

มีด

city

 

เมือง

woman

 

ผู้หญิง

leaf

 

ใบไม้

monkey

 

ลิง

day

 

วัน

 

wives

ภรรยา

 

men

ผู้ชาย

baby

 

เด็กทารก

foot

 

เท้า

 

teeth

ฟัน

ox

 

วัวตัวผู้

child

 

เด็ก

 

mice

หนู

จงเปลี่ยนคำนามและกริยาต่อไปนี้ให้เป็นพหูพจน์   

1. My key is on the branch.  

2. The boy play with his friend in the garden...

3. The boy puts up his hand.  ..

4. There is a girl in my room. 

 

กลับเมนู